Strona główna    Powrót    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr BDSW/123

Układ do zasilania podukładu mikroprzepływowego płynami i odpowiedni podukład mikroprzepływowy

Tytuł
Układ do zasilania podukładu mikroprzepływowego płynami i odpowiedni podukład mikroprzepływowy
Opis/specyfikacja
Wynalazkiem jest moduł mikroprzepływowy do deponowania próbek bezpośrednio na chipie. Polega na zwiększeniu długości i szerokości kanału fazy rozpraszanej złącza mikroprzepływowego – powstaje zbiornik próbki – i zaopatrzenia go w dodatkowy wlot dopasowany kształtem do kształtu tipsa pipety laboratoryjnej. Przy jej użyciu w kanale deponuje się potrzebną objętość próbki, która następnie jest pchana przez olej w kierunku złącza. Wynalazek ten ipozwala na zmniejszenie konsumpcji reagentów do objętości niewiele większych niż potrzebne do wygenerowania zadanej sekwencji kropel, eliminuje kontakt badanej próbki z zaworami kontrolującymi jej dozowanie, który z jednej strony może niekorzystnie na nią wpływać – niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, zakażenia czy niekontrolowanego podgrzewania – a z drugiej strony wiąże się z koniecznością mycia zaworów każdorazowo przy zmianie badanych substancji bądź ich stężeń, iii) pozwala w bardzo dużym stopniu uniezależnić charakterystykę tworzenia kropel (objętość vs. czas otwarcia zaworu) od lepkości próbki – np. dla lepkości z zakresu 1 – 3 mPa brak jest zauważalnego wpływu lepkości na objętość generowanych kropel. Dzieje się tak, ponieważ główny opór hydrauliczny pomiędzy zaworem a wylotem z układu mikroprzepływowego znajduje się w kapilarze stalowej stanowiącej zmodyfikowany wylot z zaworu solenoidowego.
Przewidywane zastosowanie
Wynalazki są elementami, z których można budować różnorodne systemy mikroprzepływowe, w szczególności mogące znaleźć zastosowanie w wysokowydajnych badaniach przesiewowych reakcji chemicznych i biochemicznych oraz diagnostyce małych objętości próbek, w szczególności badania mikrolitrowych próbek krwi.
Zastosowanie zgłoszonych wynalazków w wysokowydajnych badaniach przesiewowych może być ciekawą alternatywą do popularnych obecnie technik wykorzystujących płytki wielodołkowe oraz platformy automatycznych pipet. W porównaniu z nimi, przy zachowaniu podobnej konsumpcyjności reagentów oraz szybkości działania, system mikroprzepływowy charakteryzuje się znacznie większą precyzją dozowania objętości próbek – objętościowy błąd dozowania jest na poziomie 1 % w porównaniu z błędem ok. 5% dla pipet automatycznych.
Zastosowanie zgłoszonych wynalazków w diagnostyce krwi wydaje się bardzo atrakcyjne ze względu na możliwość znacznego zmniejszenia – do mikrolitrowych objętości – ilości krwi potrzebnej do wykonania badania morfologii czy badań biochemicznych, a co za tym idzie również zmniejszenia zużycia regentów wykorzystywanych w tych badaniach. Możliwość wykonywania diagnostyki z małych objętości pozwoliłaby w wymagających tego przypadkach chorobowych na znacznie częstsze badanie stanu zdrowia (np. krwi) pacjenta, niż obecnie ma to miejsce.
Zastosowanie zgłoszonych wynalazków w technologii Point-of-Care (POC), opartej na małych rozmiarów urządzeniach wykonujących podstawowe testy (m.in. z krwi czy moczu) pozwalające lekarzowi na szybką diagnozę choroby i odpowiednie dobranie terapii. Możliwość dokonywania analiz z małych objętości próbek wydaje się atrakcyjna w aspekcie rozwoju technologii POC
Słowa kluczowe
mikrofluidyka / mikrozawory / ‘krople na żądanie’ / wysokowydajne badania przesiewowe / badania z małych objętości próbki / mikrochemostat
Spodziewane efekty stosowania
Możliwość dokładniejszego badania procesów chemicznych i biochemicznych (w aspekcie badań podstawowych) oraz łatwiejszego optymalizowania procesów przemysłowych, których reagenty dostępne są w małych ilościach i są drogie, jak np. w przemyśle farmaceutycznym czy biotechnologicznym. Efektem zastosowania systemu opartego na zgłoszonych wynalazkach może być poznanie nieznanych, bo niezauważanych dotąd procesów czy zależności – znane są przykłady wykorzystania technik mikroprzepływowych do wyznaczenia diagramów fazowych krystalizacji białek uważanych do tej pory za białka niekrystalizujące.
Rozwój spersonalizowanej diagnostyki medycznej, zapewniającej zarówno lepsze monitorowanie stanu pacjenta, jak i szybkie dokonywanie podstawowych testów diagnostycznych bez potrzeby dostarczania pobranych próbek do wyspecjalizowanego laboratorium, co podnosi koszty badań oraz znacząco wydłuża czas oczekiwania na wynik.
Rozwój w Polsce technologii hi-tech rodzimego pochodzenia, co potencjalnie może zwiększyć dostępność społeczeństwa m.in. do nowoczesnych technologii diagnostycznych.
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim

Lokalizacja, metryka

Numer wewnętrzny
BDSW/123
Rodzaj
wynalazek

Patent

Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Data uzyskania Numer uzyskania
11.01.2011 P-393619